Adventsactie 2022

Met de Advenstsactie steunt u het project voor een goede en gezonde start voor kinderen in Congo.
Dit project steunen we met de parochies van onze federatie Rotterdam Rechter Maasoever H. Laurentius.

Heel veel dank namens alle kinderen


Terug naar donatiehulp