Adventsactie 2021

Met de Advenstsactie steunt u het project van de Nyanzou-kraamkliniek in Zimbabwe.
Dit project steunen we met de parochies van onze federatie Rotterdam Rechter Maasoever H. Laurentius.

Heel veel dank namens alle moeders


Terug naar donatiehulp